کاربرد واترجت در نظافت صنعتی و رسوب زدایی لوله ها

استفاده از واترجت صنعتی یکی از موثرترین و کارآمدترین روش های نظافت صنعتی ورسوب زدایی لوله ها میباشد که مزایای متعددی به همراه دارد.

کاربرد واترجت در شستشوی پیست تارتان

استفاده از واترجت آب گرم و نازل زمین شوی با قابلیت مکش یکی از موثرترین روش های نظافت صنعتی پیست تارتان میباشد.واتر جت به حفظ کیفیت کفپوش تارتان کمک مینماید.

اتلاف فشار در لنس و شلنگ فشار قوی واترجت

فشار جریان پاشش خارج شده از واترجت غالبا بسیار کمتر فشار تولید شده توسط پمپ واتر جت میباشد.این مسأله بعلت افت فشار قابل توجه در لنس و شلنگ فشار قوی میباشد.