کاربرد واترجت در زیر آب

شوینده فشار قوی یا واترجت یک ابزار نظافت صنعتی کارآمد است.یکی از کاربردهای جذاب واتر جت صنعتی استفاده در عملیات خاص زیر آب میباشد.

کاربردهای مکنده کامیونی

مکنده کامیونی یک مکنده صنعتی سخت کار برای انجام کارهای سخت و سنگین می باشد. این مکنده صنعتی توانایی مکش هم زمان جامدات و مایعات خطرناک و بی خطر را دارد.

کاربرد واترجت فوق فشار قوی در صنایع مختلف

واترجت با فشار در محدوده های بالا کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد. واتر جت ها یا شوینده های فشار قوی برای تمیز کردن و برای برش دادن استفاده می شوند.