برای شستشوی آلودگی های مقره های برق از واترجت صنعتی استفاده می‌شود. مقره های دچار نشتی شده کارایی خود را از دست می‌دهند. واترجت آلودگی‌ها را از یبن می‌برد.

مقره آلوده در معرض نشتی جریان الکتریکی
مقره آلوده در معرض نشتی جریان الکتریکی

یکی از قسمت‌های مهم خطوط انتقال برق فشار قوی، مقره‌ها هستند. مقره‌ها با توجه به ولتاژ مورد استفاده، آلودگی و رطوبت محیطی، در اشکال مختلفی تولید می‌شوند. وظیفه اساسی مقره‌ها عایق بندی اتصالات بین فاز های شبکه و دکل های متصل به زمین است که در نتیجه باید به لحاظ الکتریکی مقاومت بالایی داشته باشند. برای حفظ خاصیت عایق بودن لازم است است مقره‌ها تا حد مطلوبی بدون آلودگی نگهداشته شوند. آلودگی ها می‌توانند باعث افت شدید خاصیت عایق بودن مقره‌ها شوند به همین دلیل آنها را در بازه های زمانی مشخصی با واترجت تمیز می نمایند.

آلودگی‌های معلق در هوا نظیر گرد و خاک، شن، نمک، و... به مرور روی مقره ها می‌نشیند و در مجاورت رطوبت هوا باعث ایجاد رسانایی در مقره‌ها می‌گردد. این رسانایی محدود باعث نشت جریان لکتریسیته محدودی در اطراف مقره به زمین می‌گردد. افزایش آلودگی و رطوبت این نشتی را بیشتر کرده و در نهایت موجب ایجاد اتصال کوتاه به بدنه دکل ها و به زمین می‌شود که افت شدید برق را به دنبال خواهد داشت. برای جلوگیری از این اتفاق لازم است که با بروز پدیده هایی نظیر طوفان شن و ریزگردها در مناطق مرطوب نسبت به تمیز کردن مقره ها اقدام عاجل صورت گیرد.

استفاده از واترجت صنعتی برای تمیز کردن مقره‌ها این امکان را فراهم می‌آورد تا بتوان از فاصله زیاد، آنها را به خوبی و با سرعت زیاد تمیز نمود. واترجت با دبی بالا و با فشار ۴۰۰ psi امکان تمیز کردن عایق ها را از فاصله ۱ تا ۶ متری فراهم می‌آورد.


شستشوی مقره ها با واترجت صنعتی
شستشوی مقره ها با واترجت صنعتی

شرکت منیب با در اختیار داشتن دستگاه های واترجت صنعتی مخصوص شستشوی مقره ها توانایی شستن آنها را در هر ارتفاعی حتی در شرایط کارکرد خطوط انتقال برق دارا می‌باشد.