نازل ها

نازل ها

نازل واترجت قطعه ای است که آب فشار قوی از آن خارج می‌شود. این قطعه به دلیل برخورد دائمی آب فشار قوی و همچنین برخورد قطعات جداشده از سطوح، استهلاک بیشتری نسبت به سایر قطعات در واترجت صنعتی دارد. به همین دلیل یکی از پر استفاده ترین قطعات و اکسسوری ها در واترجت ها می‌باشد. فالش آلمان انواع نازل های استاندارد برای کاربردهای مختلف و فشار و دبی متنع تولید نموده است. این نازل ها از استاندارد های بین المللی تبعیت می‌کنند لذا قابلیت استفاده در انواع دستگاه های واترجت را دارا هستند.

شرکت منیب به جهت احترام به مشتریان محترم، مجموعه متنوعی از نازل های پر استفاده را به صورت دائمی در انبارهای خود موجود دارد.