شیلنگ فشار قوی - s003 | high-pressure-hose-s003


شیلنگ فشار قوی - s003

شیلنگ فشار قوی 30 متری، قادر به تحمل حداکثر فشار 500 بار و دمای 155 درجه سانتیگراد

کالاهای مربوط به شیلنگ فشار قوی - s003