قرقره شیلنگ فشار قوی - s050 | high-pressure-hose-reel- s050


قرقره شیلنگ فشار قوی - s050

قرقره مخصوص نگهدارنده شیلنگ فشار قوی واترجت صنعتی

مناسب برای نگهداری شیلنگ 30 متری قادر به تحمل فشار 500 بار یا شیلنگ 20 متری قادر به تحمل فشار 1200 بار