نازل تخت واترجت - d2555 | flat-jet-nozzle-d2555


نازل تخت واترجت - d2555

نازل تخت قابل کاربرد با واترجت صنعتی آب سرد و شوینده فشار قوی آب گرم

قادر به تحمل فشار 500 بار و دمای 155 درجه سانتیگراد

کالاهای مربوط به نازل تخت واترجت - d2555