نازل واترجت ثابت e0800093 | Nozzle e0800093


نازل واترجت ثابت e0800093

نازل واترجت صنعتی برای شستشوی لوله

تا 1500 بار

برای لوله های با قطر بین 11 تا 22 میلیمتر

سه عدد پاشش 45 درجه رو به جلو

رزوه M7 مادگی

اندازه نازل 017

کالاهای مربوط به نازل واترجت ثابت e0800093