نازل واترجت ثابت e0800103 | Nozzle e0800103


نازل واترجت ثابت e0800103

نازل واترجت صنعتی برای شستشوی لوله

  • تا 1500 بار
  • برای لوله های با قطر بین 11 تا 22 میلیمتر
  • سه عدد پاشش 135 درجه رو به عقب
  • رزوه M7 مادگی
  • اندازه نازل 018، 032، 050 

کالاهای مربوط به نازل واترجت ثابت e0800103