ابزار کمکی شستشوی لوله - z0000570 | jetting tool-drain helper 250


ابزار کمکی شستشوی لوله - z0000570

قابل تنظیم با قطر لوله

شستشوی لوله ضمن حرکت رو به عقب

قابل استفاده برای لوله‌های 300 تا 900 میلیمتر

کالاهای مربوط به ابزار کمکی شستشوی لوله - z0000570