محافظ فولادی نازل - z0000716 | pipe helper -z0000716


محافظ فولادی نازل - z0000716

قطر: 300 میلیمتر

برای محافظت از نازل داخل لوله‌های بزرگ و انحنادار

برای نگهداری نازل در مرکز لوله

کالاهای مربوط به محافظ فولادی نازل - z0000716