سطل سندبلاست - z0000100 | sandbox -z0000100


سطل سندبلاست - z0000100

ظرفیت: 120 لیتر

فراهم نمودن امکان مکش یکنواخت مواد ساینده و ترکیب صحیح آن با آب به منظور افزایش سرعت و کارایی عملیات سند بلاست

کالاهای مربوط به سطل سندبلاست - z0000100