قرقره مخصوص کابل فشار قوی - z0000214 | hose-reel-for-high-pressure-hose- z0000214


قرقره مخصوص کابل فشار قوی - z0000214

قرقره مخصوص کابل فشار قوی 13/14/25/30 قادر به تحمل شیلنگ حداکثر 20 متری

کالاهای مربوط به قرقره مخصوص کابل فشار قوی - z0000214