دستگاه فیلتر - z064 | filter-unit-z064


دستگاه فیلتر - z064

دستگاه فیلتر 30، قادر به تحمل فشار 10 بار و دمای 40 درجه سانتیگراد

خروجی آب 30 لیتر بر دقیقه

شامل نگهدارنده، مانومتر و دریچه آب اضافی

کالاهای مربوط به دستگاه فیلتر - z064