واترجت صنعتی آب گرم

Hot High Pressure Cleaner

واترجت صنعتی آب گرم

حذف برخی از انواع آلودگی ها نظیر آلودگی های مرتبط  با گریس، روغن، رسوبات پتروشیمی، گرافیتی روی دیوارها، انواع جرم ها تنها با استفاده از فشار آب امکان پذیر نمی‌باشد مگر آنکه فشار خروجی دستگاه واترجت به بیش از 500 بار افزایش یابد. اختلاف هزینه قابل توجه بین واترجت های معمول و واتر جت های فوق فشار قوی، سبب می گردد که استفاده از یک واترجت فوق فشار قوی با فشار خروجی بیش از 500 بار در بسیاری از کاربردها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد. در چنین شرایطی استفاده از یک دستگاه واتر جت صنعتی آب گرم  انتخابی عاقلانه و مقرون به صرفه خواهد بود.

 

نقش دما در فرآیند شستشو


گرما فرآیندهای شیمیایی را تسریع می‌نماید. به ازای هر 10 درجه  افزایش در دما، سرعت واکش دو برابر خواهد شد. روغن، چربی و رسوبات در آب گرم با سرعت بیشتری حل شده  و راحت تر از سطح جدا  می‌گردند. همچنین استفاده از آب گرم سبب تسریع سرعت خشک شدن سطح مورد شستشو می شود. استفاده از واترجت صنعتی آب گرم ،زمان  عملیات شستشو را  تا 35% کاهش می‌دهد و نتیجه ای مطلوب تر بر جای می گذارد. در دستگاه های شوینده فشار قوی آب گرم ، با کاهش دبی آب می توان  به بخاری با دمای 155 درجه سانتیگراد دست یافت.


مزایای استفاده از واترجت صنعتی آب گرم


در شرایطی که اتکا به نیروی مکانیکی آب پر فشار به تنهایی برطرف کننده نیاز نظافتی نبوده و نتیجه مطلوب بر جای نمی گذارد. همچنین استفاده از شوینده های فوق فشار قوی به لحاظ اقتصادی به صرفه نیست، می توان از واتر جت صنعتی آب گرم استفاده نمود. استفاده از این دستگاه دارای مزایای متعدد می‌باشد که برخی از آنها عبارتند از:


- افزایش کیفیت شستشو به نحو چشمگیر

- زمان خشک شدن کوتاه تر

- سطح بهداشت بالاتر

- افزایش سرعت عملیات شستشو و کاهش زمان مورد نیاز


دسترسی سریع به محصولات